Infoilua

Et ole kirjautuneena peliin. Tm on vierailija nkym. Pelin toiminnalliset ominaisuudet eivt ole kytss.
Rantamaa
Tyyppi: Omistusasunto
Omistaja: Metsurimies
Kaupunki: Mehilaakso

Vaarallisuus: Vaarallinen (Laatu 8)
X-koordinaatti: 9
Y-koordinaatti: 14
Nanhiansuo sijaitsee noin 4 km Huittisten keskustasta koilliseen. Suon pinta on 50 - 54 m mpy ja viettää lounaaseen sekä luoteeseen. Vedet laskevat itä-, etelä- ja länsireunalta lähteviä ojia myöten länteen virtaavaan Sammunjokeen ja edelleen Kokemäenjokeen. Suo rajoittuu lähes kauttaaltaan savikkoon, vain luoteisosassa kallio- ja moreenialueisiin. Kulkuyhteydet suolle ovat hyvät etelä-, itä- ja pohjoisreunan lähellä kulkevien metsäautoteiden ansiosta.

Näillä tonteilla maksellaan kolminkertaiset (3x) palkat.


Navetta: 1
Talli: 2
Kanala: 0
Kaivo: 1
Laidun: 3
Puutarha: 2
Pelto: 2
Yleistiedot
Esineet
Paikalla olevat hahmot
Eläimet
Toiminnot
Navetta
Talli
Laidun
Pelto
Tehtävät