Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Woodlandgame.com:in pelaajien henkilötietoja kerätään pelaajarekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Heikki Taalikka
Woodlandgame.com
www.woodlandgame.com

2. Rekisterin nimi

Woodlandgame.com:in pelaajarekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään käyttäjän tunnuksen käsittelyyn, muuhun pelaajasuhteen hoitoon. Rekisterin tietoja ei käytetä markkinointiin. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Woodlandgame.com:in käyttää pelaajatietoja ja muita pelaajasuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö

Pelaajarekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
1) Pelaajan yksilöintitiedot: pelaajarekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Woodlandgame.com sivuston käyttäjäksi rekisteröityessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus ja salasana.
2) Tiedot Woodlandgame.com:in käyttäjien IP osoite.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja pelaajatiedot saadaan käyttäjäsuhteen syntyessä ja sen aikana käyttäjän rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai käyttäjän tekemistä muutoksista.
Käyttäjäsuhde syntyy, kun
1) käyttäjä rekisteröityy pelaajaksi

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Pelaajarekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä sähköpostilla rekisterin ylläpitäjälle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröity manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Käyttäjätietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja käyttäjätietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt Woodlandgame.com:in edustajat. pelaajarekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo pelaajarekisteritietoja käsitteleviä Woodlandgame.com:in edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.